SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

2.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2170-03-14-01-02

Čavle, 24. siječnja 2014.

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI
financijskog poslovanja Općine Čavle

između

razriješenog općinskog načelnika Željka Lambaše

i

imenovanog povjerenika Vlade RH Marinka Dumanića

sastavljen dana 24. siječnja 2014. godine u službenim prostorijama Općine Čavle

PREDAO: PREUZEO:

__________________ ____________________

Željko Lambaša Marinko Dumanić

PRISUTNI:

Mirjana Čabrijan

___________________

1. NOVČANA SREDSTVA na dan 31. 12. 2013. godine

U zapisniku Komisije za popis novčanih sredstava, potraživanje i obveza na dan 31. 12. 2013. godine utvrđena su knjigovodstvena stanja na dan 31.12.2013. godine, iz čega izdvajamo:

1.1. Stanje novčanih sredstava u iznosu 1.023.135,48 kn odnosi se na:

-žiro računu 2485003-1806100007 = 1.022.163,92 kn

-novac u blagajni = 971,56 kn

1.2. Deponirana novčana sredstva kod Croatia banke na dan 31. 12. 2013. godini evidentirana su u iznosu 759.000,00 kn, a namijenjena su kreditiranju malog i srednjeg poduzetništva, te građana za uređenje fasada i krovova na stambenim objektima.

2. OBVEZE na dan 31. 12. 2013.

2.1. Obveze utvrđene na dan 31. 12. 2013. godine ukupno iznose 11.712.285,64 kn a odnose se na:

-obveze poslovanje (sk.23) 207.563,26 kn

-obveze za nabavu nefinancijske
imovine (sk.24) 37.562,50 kn

-obveze za kredite i zajmove
(sk.26) 11.467.159,88 kn

Obveze poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 243.986,58 kn na dan 31. 12. 2013. godine evidentirane su kao nedospjele obveze i do dana primopredaje nisu podmirene.

 

Obveze za kredite i zajmove odnose se na kredit s HBOR-om koji je odobren 2008.godine u iznosu 20.000.0000,00 kn s rokom otplate 7 godina i grace periodom 2 godine.

Kredit dospijeva 31. 12. 2017.godine, rate kredita dospijevaju tromjesečno i prva rata kredita u 2014. godini dospijeva 31. ožujka u iznosu 100.394,67 EUR.

3. NOVČANA SREDSTVA na dan primopredaje 24. 1. 2014. godine

3.1. Stanje novčanih sredstava u iznosu 2.703.216,40 kn odnosi se na:

-žiro računu 2485003-1806100007

(Izvadak br.19 od 24.01.2014.) = 2.702.244,84 kn

-novac u blagajni = 971,56 kn

4. OBVEZE na dan primopredaje 24. 1. 2014. godine

Obveze koje će teretiti 2014.godinu, prema poznatim podacima od 1.siječnja do dana primopredaje su:

-obveze za stipendije za mjesec siječanj 2014.godine (60 stipendista) u iznosu 27.600,00 kn

-obveza za otpremninu za odlazak službenice Hedvige Sinko u mirovinu s danom 31.12.2013. godine u iznosu tri prosječne mjesečne plaće isplaćene u posljednjih 12 mjeseci (cca 23.900,00 kn neto)

-obveza po Ugovoru o djelu sklopljenog dana 30.12.2013. s Milovanom Perić za poslove vezane uz korištenje sportske dvorane Mavrinci. Ugovor je sklopljen na razdoblje od 1.siječnja 2014. do povratka službenika Davora Gržetića s bolovanja, a ugovorena naknada je neto 25,00 kn/sat i isplaćuje se mjesečno.

-obveze po računima, predračunima i ostaloj knjigovodstvenoj dokumentaciji zaprimljeni do 24. siječnja 2014. godine iznose ukupno 649.311,34 kn

5. KAPITALNI PROJEKTI U TIJEKU

5.1. Ugovor o izgradnji dječjeg vrtića sklopljen je s tvrtkom Lavčević d.d. Split - radovi su u tijeku i obračunavaju se u mjesečnim situacijama.

5.2. Ugovor o izvođenju primarne sanacije u Kaštelu Grad Grobnik sklopljen je s tvrtkom Fidal d.o.o. Rijeka, radovi su započeli u prosincu 2013. godine.

Sve ostale obveze po postojećim Ugovorima biti će evidentirane u Odluci o privremenom financiranju za razdoblje od 1. siječnja - 31. ožujka 2014. godine.

-Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle na dan 31. 12. 2013.

-Bilanca na dan 31.12.2013. - razred 2 - OBVEZE

-Bilanca na dan 31.12.2013. - skupina 11 - NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

-Izvadak br. 301 od 31.12.2013.

-Izvadak br. 19 od 24.01.2014.

-Popis računa i knjigovodstvene dokumentacije zaprimljene od 1. siječnja do 24. siječnja 2014. za koje se tereti 2014. godina.

-Popis važećih Ugovora


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr