SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD RAB

12.

Na temelju članaka 19. i 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09), članaka 74. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 150/08), te članaka 22.,90, i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. siječnja 2014. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U SPORTU I TEHNIČKOJ
KULTURI ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rab, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim aktivnostima:

- djelovanje sportskih klubova i udruga,

- stručni rad u sportu i tehničkoj kulturi,

-sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvo nad sportskim manifestacijama i natjecanjima,

- poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture,

- poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti građana,

- održavanje i opremanje sportskih objekata

- uređenje dječjih igrališta

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u Konsolidiranom Proračunu Grada Raba za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.851.750,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1.Održavanje igrališta malih sportova i dječjih igrališta: 80.000,00 kn

2.Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama: 897.050,00 kn

3.Održavanje sportskih objekata: 874.700,00 kn

Članak 3.

Svrha programa je usmjeravati razvoj sporta i tehničke kulture na području Grada Raba. Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdatakaja2014. Stranica129—broj2

bova koji djeluju na području Grada Raba, troškova natjecanja, provođenja programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i tehničkoj kulturi, troškova organizacije sportskih manifestacija i rekreativnih programa i opremanja sportskih objekata i dječjih igrališta.

Članak 4.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Gradonačelnik kao izvršitelj Proračuna Grada Raba za 2014. godinu, a namjensko korištenje proračunskih sredstava pratit će Odsjek za društvene djelatnosti

Članak 5.

O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 2. iz članka 2. podnose Odsjeku za društvene djelatnosti godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) najkasnije do 1. ožujka 2015. godine.

Članak 6.

Odsjek prati i nadzire izvršenje Programa i namjensko korištenje sredstava, te podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradonačelniku Grada Raba.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01/03-14-8

Rab, 27. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr