SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD RAB

5.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. siječnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena
Prostornog plana uređenja Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/13), u članku 2. iza treće alineje dodaju se nove alineje i tekst koji glasi:

»- Brodogradnje »Lučica« d.o.o., Banjol 737, Rab, zaprimljen je zahtjev za neposrednu provedbu planiranog zahvata u granicama unutar područja izdane koncesije.

-Jureša Ljubomira, Barbat 421, Rab, zaprimljen je zahtjev za neposrednu provedbu planiranog zahvata.«

Članak 2.

U članku 5. iza treće alineje dodaju se nove alineje i tekst koji glasi:

»- izmjenu odredbi za luku otvorenu za javni promet - Luka u uv. Banjol (L6) i luku posebne namjene - brodogradilište - LB3 - Banjol u granicama unutar područja izdane koncesije.

-izmjenu odredbi za luku otvorenu za javni promet - Luka Grci u Barbatskom kanalu (L3).«.

Članak 3.

U članku 12. riječ »moguće« zamjenjuje se riječju »obavezno«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01/03-14-1

Rab, 27. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr