SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

2.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine RH« broj 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl. ing. donosi dana 15. siječnja 2014. godine sljedeći

PLAN
prijama u službu u upravna tijela
Grada Novog Vinodolskog za 2014. godinu

I.

Ovim Planom prijama utvrđuje se prijam u službu u Grad Novi Vinodolski tijekom 2014. godine (kratkoročni plan).

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu (Sl. novine PGŽ 43/10 i 2/13) u:

. Uredu Grada predviđeno ukupno 10 radnih mjesta, a popunjeno 7 radnih mjesta.

U Uredu Grada na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa primljen je u 2013. vježbenik kojem će u 2014. isteći stručno osposobljavanje

- 1 (jedan) vježbenik sa visokom stručnom spremom - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

. Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj predviđeno ukupno 3 radna mjesta i popunjena 3 radna mjesta.

. Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno 8 radnih mjesta, te se ne planira prijam službenika na neodređeno vrijeme.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa primljen je u 2013. vježbenik kojem će u 2014. isteći stručno osposobljavanje -1 (jedan) vježbenik sa visokom stručnom spremom - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

. Upravnom odjelu za financije predviđeno ukupno 6 radnih mjesta, a popunjeno 6 radnih mjesta.

III.

Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2014. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 112-01/11-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-14-11

Novi Vinodolski, 15. siječnja 2014.

Gradonačelnik

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=878&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr