SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD KASTAV

13.

Temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11 i 12/12), te članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 8. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba
od posebnog interesa za Grad Kastav

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Kastav, u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Članak 2.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka jesu pravne osobe koje obavljaju djelatnosti kao javnu službu, u kojima Grad Kastav ima dionice ili udjele u vlasništvu, kao I ustanove kojih je Grad Kastav osnivač ili jedan od osnivača, kako sja2014. Stranica61—broj2

1.VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

2.ČISTOĆA d.o.o. Rijeka

3.AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

4.ŽIČARA UČKA d.o.o. Opatija

5.DJEČJI VRTIĆ »VLADIMIR NAZOR« Kastav

6.CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU Stara Sušica

7.LAG »TERRA LIBURNA« Kastav

8.TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KASTVA, Kastav

9.KANAL RI, Rijeka

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-18

Kastav, 23. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr