SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD KASTAV

12.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2014. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Kastva

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 32/10, 41/11 i 40/13), u članku 1. stavku 1. brišu se riječi »davanje na privremeno korištenje javnih površina«.

Članak 2.

U članku 23. stavak 3 mijenja se rečenica »Naknada iz stavka 1. ovog članka plaća se kako slijedi:« zamjenjuje se rečenicom »Početni iznos naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kako slijedi:«.

Članak 3.

U članku 23. stavak 3. točka 8. mijenja se i glasi:

»korištenje zemljišta koje graniči s okućnicom 3,00 kuna/ m2 (mjesečno)«

Članak 4.

U članku 23. stavku 4. riječ »poreza« zamjenjuje se riječju »naknade«.

Članak 5.

U članku 23. stavku 5. riječ »Zakupnina« zamjenjuje se riječju »Naknada«.

Članak 6.

Članak 23.d mijenja se i glasi:

»Korisniku koji koristi javne površine suprotno odredbama ove Odluke obračunati će se godišnja naknada sukladno vrsti korištenja.«

Članak 7.

Ove II. izmjene i dopune Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-17

Kastav, 23. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr