SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD KASTAV

10.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06., 114/06, 146/08. i 38/09., 153/09 i 143/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 8. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se, da se nekretnine označene kao:

- k.č. 3442, pločnik površine 658 m2;

- k.č. 3444, gradski trg površine 789 m2;

- k.č. 3557/1, park površine 973 m2;

- k.č. 3557/2, park površine 439 m2;

- k.č. 3557/3, park površine 27 m2;

- k.č. 4291/1, park površine 1586 m2,

sve upisane u zk.ul. 2819 k.o. Kastav ne koriste kao javno dobro, te se isključuju iz opće upotrebe.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci - zemljišno knjižni odjel će temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada h;broj2 Petak,31.siječnja2014.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-15

Kastav, 23. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr