SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD KASTAV

9.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 urednički pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 8. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2014. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/12, 7/12 i 3/13) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/ m3):

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-12

Kastav, 23. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr