SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD KASTAV

3.

Temeljem članka 100. i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13), članka 139. Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/13) i Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja križanja prometnica Belići - Rubeši - Matulji i kompleksa građevina u zoni DPU1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 8. sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja
križanja prometnica Belići - Rubeši - Matulji i
kompleksa građevina u zoni DPU1 (»Službene novine
Primorsko-goranske županije« broj 19/01)

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Detaljni plan uređenja križanja prometnica Belići - Rubeši - Matulji i kompleksa građevina u zoni DPU1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-6

Kastav, 23. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr