SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD DELNICE

3.

Gradonačelnik Grada Delnica, na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150711 i 144/13, 19/13-pročišćeni tekst) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst), donosi

PLAN
prijema u službu JUO-a Grada Delnica

Članak 1.

Ovaj Plan prijama u JUO sadrži:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO-u,

- potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu, te

- potreban broj vježbenika.

Članak 2.

U JUO-u Grada Delnica zaposleno je na dan 31. prosinca 2013. godine kako slijedi:

- 16 službenika na neodređeno vrijeme, od kojih njih 11 ima VSS, 1 VSŠ te 4 SSS.

Članak 3.

Utvrđuje se potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu:

- VSS - ukupno 9 službenika,

- VSŠ- ukupno 2 službenika,

- SSS - ukupno 5 službenika.

Članak 4.

Utvrđuje se prijem 0 službenika 0 vježbenika.

Članak 5.

Slobodna radna mjesta u JUO-u popunjavaju se putem javnog natječaja, premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje.

Postojeća radna mjesta JUO-a utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu, a koja budu slobodna iz bilo kojih razloga napuštanja službe kao i eventualno novonastala slobodna radna mjesta, nastojati će se popuniti u dogovoru s gradonačelnikom, u što je moguće kraćem vremenu.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/14-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-14-02

Delnice, 31. siječnja 2014.

Gradonačelnik

Ivica Knežević, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr