SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 54. Utorak, 31. prosinca 2013.
OPĆINA LOPAR

30.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJU ZA 2015. I 2016. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu, sadrži rashode na nefinancijskoj imovini, kapitalnim pomoćima i donacijama.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Plan razvojnih programa i Projekcija, usklađivati će se svake godine.

Članak 3.

Plan razvojnih programa za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu, biti će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-21

Lopar, 9. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof. v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=876&mjesto=51281&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr