SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

4.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01 i 28/01), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj dana 13. veljače 2003. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Općine Punat za 2003. god. i to:

a. opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b. financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. Prihodi od komunalne naknade 800.000,00 kn

2.Prihodi od ostalih proračunskih pozicija
(dio naknade za korištenje javnih
površina 220.000,00 kn


UKUPNO 1.020.000,00 kn

Članak 3.

Program obuhvaća sljedeće:

I.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 345.000,00 kn

A)Čišćenje javnih površina
Čišćenje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i prema potrebi:

B) Odvoz smeća s malim vozilom

a) Pražnjenje košarica i kontejnera

b)Odvoz krupnog otpada ostavljenog oko kontejnera za kućno smeće

C) Održavanje deponije

II.ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA 225.000,00 kn
Obavlja se prema usvojenim programima
održavanja parkovnih i ostalih zelenih površina

III.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
(krpanje udarnih rupa) 30.000,00 kn

IV. NABAVA NOVIH KOŠEVA 50.000,00 kn

V.ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA
(SPRAVA) KLUPA, OGRADA I KO-
ŠARICA ZA SMEĆE 30.000,00 kn

VI.ODRŽAVANJE OBORINSKE KA-
NALIZACIJE I ČIŠĆENJE
PIJESKA 10.000,00 kn

VII.VERTIKALNA I HORIZONTALNA
SIGNALIZACIJA 30.000,00 kn

VIII.UREĐENJE I ČIŠĆENJE
PLAŽA50.000,00 kn

IX.ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE 240.000,00 kn

1. utrošak el. energije 190.000,00 kn

2. tekuće održavanje 50.000,00 kn

X. GROBLJE 10.000,00 kn

1.čišćenje groblja sa košnjom (2x godišnje),
pražnjenje kontejnera

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je JUO - Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav Općine Punat.

JUO - Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav Općine Punat dužan je Općinskom vijeću Općine Punat podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2004. god.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-03-3

Punat, 13. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr