SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI

87.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine RH« broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 7. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2013. godine, donosi

II. Izmjene Programa
održavanja komunalnih, vodnih i ostalih objekata
i uređaja za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa održavanja komunalnih, vodnih i ostalih objekata i uređaja za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 57/12 i 12/13) mijenja se glava II PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu, kako slijedi.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/47

Ur. broj: 2107/02-01-13-5

Novi Vinodolski, 27. prosinac 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=51250&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr