SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI

86.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 12/13.) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 7. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2013. godine donosi

III. Izmjene i dopune
Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/12, 12/13 i 34/13) mijenja se glava II PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

U članku 4. Programa stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa i naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti, ostalih proračunskih prihoda u ukupnom iznosu od 5.911.765,00, namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju, te planiranu gradnju iz članka 3. točke A.B.C.D. i E.«

U članku 4., stavci 3. i 4. istoga brišu se.

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/46

Ur. broj: 2107/02-01-13-6

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=51250&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr