SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
OPĆINA BAŠKA
52

52.

Temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, određuje se Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

. rješava pojedinačne zahtjeve za prostup informacijama,

. redovitog objavljivanja informacija,

. unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija sadržanih u službenim dokumentima, koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

. osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija,

. poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Baška, poštom ili izravnom dostavom u pisarnicu, na adresu Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, fax 051/ 856-889.

Zahtjev se može podnijeti i telefonom na telefonski broj Općine Baška 051/856-809, o čemu će se sastaviti službena bilješka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/17

Ur. broj: 2142-03-04-3

Baška, 23. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik

Ivan Čubranić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr