SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI

82.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13), članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 6. sjednici održanoj dana 17. 12. 2013. godine donosi

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih građevina, te procjena troškova za gradnju istih razrađeno po djelatnostima, a za razdoblje od 1. 1. 2014. do 31. 12. 2014. godine.

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1. 1. 2014. do 31. 12. 2014. godine po dinamici i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa i naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti u ukupnom iznosu od 5.817.500,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju u iznosu od 1.266.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3. točke A. B. C. D. i E.

Planirani rashod iz točke F. članka 3. ovog Programa isfinancirat će se iz naknada za zadržavanja nezakonito izgrađene građevine u prostoru.

Gradnji javne rasvjete poslovne zone Zapad I. faza pristupiti će se po pribavljanju sredstava europskih fondova.

Pretovarna stanica financirat će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. 1. 2014. godine.

Klasa: 363-02/13-01/41

Ur. Broj: 2107/02-04-13-2

Novi Vinodolski, 17. prosinac 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=51250&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr