SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
OPĆINA LOKVE

52.

Na temelju članka 1. i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93, 38/09/ i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« 18/13) Općinsko Vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2014. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Lokve i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Lokve.

Članak 2.

Za provođenje Programa u kulturi Općina Lokve osigurat će sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na slijedeći način

- Udruga ljubitelji lokvarskih starina 10.000,00 kn

- Društvo za očuvanje naselja Mrzla Vodica 2.000,00 kn

- Sufinanciranje županijskog bibliobusa 18.000,00 kn

- Goranska-kiparska radionica 5.000,00 kn

- Radio Gorski kotar 26.000,00 kn

- Eko art - bio art 1.000,00 kn

- Udruga Sv. Rok 1.500,00 kn

- Udruga mladih Polnočnjak 1.500,00 kn

Članak 4.

Općina Lokve će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi.

Općina Lokve će subvencionirati korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine Lokve kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Lokve osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2014. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-08/13-01/43

Ur. broj: 2112-02/1-13-1

Lokve, 23. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Gordana Božić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51316&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr