SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

125.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11), slijedom prijedloga pročelnika Upravnih odjela Grada Malog Lošinja, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 47/13), gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2014. godini

I.

Utvrđuje se da će u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja na dan 1. 1. 2014. godine biti nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom

-Savjetnik za društvene djelatnosti i interkulturalnu suradnju

b) u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo

-Viši stručni suradnik za turizam i male otoke (1 izvršitelj/ica)

c) u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-Viši stručni suradnik za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture (1 izvršitelj/ica)

-Referent komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

d) u Službi za unutarnju reviziju:

-Voditelj jedinice za unutarnju reviziju (1 izvršitelj/ica)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Malog Lošinja popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

U upravnim tijelima Grada Malog Lošinja nije postignuta razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine prema postotku zastupljenosti iz evidencije popisa stanovništva, te je u iste potrebno zaposliti jednog pripadnika srpske nacionalne manjine.

III.

Tijekom 2014. godine u Upravne odjele Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

–u Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom, radno mjesto: Savjetnik za društvene djelatnosti i interkulturalnu suradnju (1 izvršitelj/ica)

–u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, radno mjesto: Referent komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web-stranici Grada Mali Lošinj.

Klasa: 100-01/13-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-13-1

Mali Lošinj, 23. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr