SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
54

50.

Na temelju članka 5. 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« RH broj 36/01) i članka 34. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2005. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2005. godine.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću iznose 80.000,00 kn. Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva u visini 1/4 planiranih sredstava, a koja za prva tri mjeseca iznose 20.000,00 kn, a koja se odnose na ovaj saziv Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 1.980,20 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću, a kako slijedi:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 7 13.861,40 kn

- Hrvatska demokratska zajednica 2 3.960,40 kn

- Primorsko-goranski savez 1 1.980,20 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 0znosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, što predstavlja iznos od 198,00 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 1 198,00 kn

Članak 5.

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav članova Gradskog vijeća (promjena članstva u političkim strankama), sredstva utvrđena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01.01.2005. godine

Klasa: 007-01/04-01/10

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 15. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr