SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

196.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08 i 133/13), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske

županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradonačelnik Grada Rijeke 17. prosinca 2013. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobu (Narodne novine 36/04, 63/08 i 133/13), koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), uvjete i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2014. godini.

Članak 2.

U 2014. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ako je za istu mikrolokaciju pristiglo dva ili više zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima za davanje koncesijskog odobrenja, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev zaprimljen ranije.

Na plaži na kojoj je utvrđeno više mikrolokacija za obavljanje iste djelatnosti, jednom podnositelju zahtjeva, koncesijsko odobrenje se može dati samo za jednu mikrolokaciju.

Članak 6.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 023-01/13-04/112-14

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 17. prosinca 2013.

Gradonačelnik

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

Plan upravljanja pomorskim dobrom   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr