SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

191.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 58. stavka 1. podstavka 11. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 27. studenoga 2013. godine

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije
za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

I.

U Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke imenuju se članovi kako slijedi:

za predsjednika

- Srđan ŠKUNCA, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

za članove

- Vanda SESAR, voditeljica 1 Službe knjigovodstva glavnih knjiga u Odjelu gradske uprave za financije

- Marijana PAVELIĆ, zaposlenica Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke 1. ove Odluke traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/13-04/104

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 27. studenoga 2013.

Gradonačelnik

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr