SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

190.

Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 00,8/07 i 29/09) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 5. studenog 2013. godine, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje
komunalnih poslova održavanja javnih površina na
temelju ugovora na području Grada Rijeke

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, oglasnih panoa za potrebe mjesnih odbora i oglasnih površina riječkih šetnica na području grada Rijeke, povjeravaju se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o., Blažići 25, Viškovo, u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Nabava opreme dječjih igrališta, u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine,

- Održavanje dječjih igrališta i opreme na području grada Rijeke, u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do

31. prosinca 2017. godine, povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi Plus d.o.o., Mihačeva Draga bb, Rijeka,

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Održavanje fontana i slavina s pitkom vodom na području grada Rijeke,

- Održavanje javnih sanitarnih čvorova s automatskim čišćenjem na lokacijama: Trsat, Krnjevo, Delta, Turkovo i Riva Boduli u Rijeci,

- Održavanje plaža (građevinski i elektroinstalacijski radovi), povjeravaju se trgovačkom društvu, Hausler d.o.o., Viškovo 63b, Viškovo, u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Održavanje javnih satova na području grada Rijeke, povjeravaju se trgovačkom društvu Iskratrade d.o.o., Šetalište XIII. Divizije 26, Rijeka,

u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Održavanje riječkog akvatorija - čišćenje mora za vrijeme sezone kupanja, povjeravaju se trgovačkom društvu Dezinsekcija d.o.o., Brajšina 13, Rijeka,

u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Održavanje javnih površina, održavanje javnih sanitarnih čvorova, pothodnika, ograda i radovi po nalogu inspekcije (građevinski i obrtnički radovi), uklanjanje grafita, održavanje pješačke zone u središtu grada Rijeke, povjeravaju se trgovačkom društvu Barić Gradnji, Zadruga za građevinarstvo, Ivekovićeva 5, Rijeka, u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Održavanje ploča s nazivom ulica i kućnih brojeva, spomenika i ostali kamenarski radovi, povjeravaju se komunalnom društvu Kozala d.o.o., Braće Hlača 2/A, Rijeka, u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Održavanje pokretnih stepenica, muljnih pumpi i elektroinstalacija u pothodniku Ivana Zajca, održavanje dizala i elektroinstalacija u Ulici Ivana Pavla II i održavanje platforme za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa plivališta Kantrida u Rijeci, povjeravaju se Mladenu Grubišiću vlasniku obrta El-Mont, Ružićeva 19, Rijeka, u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/200

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr