SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

187.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 21. stavka 2. Odluke o osnivanju javne ustanove Art-kino (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/ 12), članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 22/13 - ispr. i 25/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut ustanove Art-kino

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Statut ustanove Art- kino u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Art-kina, na sjednici održanoj dana 14. studenog 2013. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/168

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-4

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr