SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

186.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka, članka 32. podstavka 6. Zakona o kazalištima (»Narodne novine« broj 71/06 i 121/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 22/13 - ispr. i 25/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut
Gradskog kazališta lutaka Rijeka

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradskog kazališta lutaka Rijeka u tekstu kojeg je utvrdilo Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka Rijeka na sjednici održanoj dana 6. prosinca 2013. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/161

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-4

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr