SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

182.

Na temelju članka 21. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije » broj 24/ 09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini novčanih nagrada za javna priznanja
Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke.

Članak 2.

Visina novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo utvrđuje se u neto iznosu od 30.000,00 kuna.

Članak 3.

Visina novčane nagrade za Zlatnu plaketu »Grb Grada Rijeke« utvrđuje se u neto iznosu od 12.000,00 kuna

Članak 4.

Visina novčane nagrade za Godišnju nagradu Grada Rijeke utvrđuje se u neto iznosu od 12.000,00 kuna

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/06).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 2. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/195

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr