SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

176.

Na temelju članka 90. i 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za
obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane
na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju
jamstva za ispunjenje preuzetih obveza

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 10.000.000,00 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu pod slijedećim uvjetima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*


Članak 2.

Daje se jamstvo trgovačkom društvu Energo d.o.o. za ispunjenje preuzetih obveza iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu po dobivanju suglasnosti ministra financija Republike Hrvatske.

Klasa: 021-05/13-01/185

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-3

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr