SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

173.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija na području grada Rijeke
za 2014. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Grad Rijeka planira u 2014. godini dati sljedeću koncesiju:

Koncesija za gospodarsko korištenje kulturnog dobra - Motornog broda »Galeb«:

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: 20 godina,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju utvrđuje se u fiksnom dijelu u iznosu od 14.112,00 kuna i u varijabilnom dijelu u minimalnom iznosu od 3% prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti na kulturnom dobru,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) i Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/181

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr