SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RAB

60.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08. i 136/12.) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« 27/09. 13/13. i 31/13.- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

PROJEKCIJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2016.

Članak 1.

Projekcija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2014. - 2016. godine sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Projekcija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2014. - 2016. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Klasa: 023-06/13-01/9

Ur. broj: 2169-01-02-01/3-13-8

Rab, 18. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.

Projekcija Konsolidiranog Proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr