SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA PUNAT

86.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o prijenosu poslovnih udjela Općine Punat koje drži u PONIKVE USLUGA d.o.o. na nove članove

Članak 1.

Donosi se odluka o prijenosu po jednog poslovnog udjela Općine Punat koje drži u PONIKVE USLUGA d.o.o. (ukupno su 4 poslovna udjela) na PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i PONIKVE VODA d.o.o.

Članak 2.

Općina Punat prenijet će svoj poslovni udjel red. br. 20. nominalnog iznosa od 71.700,00 kn koje drži u PONIKVE USLUGA d.o.o. na PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Članak 3.

Općina Punat prenijet će svoj poslovni udjel red. br. 27. nominalnog iznosa od 71.700,00 kn koje drži u PONIKVE USLUGA d.o.o. na PONIKVE VODA d.o.o.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat Marinko Žic da u ime Općine Punat potpiše ugovore o prijenosu poslovnih udjela Općine Punat koje Općina Punat drži u PONIKVE USLUGA d.o.o. pod red. br. 20. i 27.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-02-01-13-9

Punat, 20. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr