SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA PUNAT

85.

Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09, 90/11 i 56/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na području Općine Punat, uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Punat, u skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 2.

Naknada za razvoj iznosi 1,50 kn/m3 vode - javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge - javne vodoopskrbe na području Općine Punat.

Članak 4.

Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja PONIKVE VODA d.o.o., uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 5.

Naknada za razvoj je prihod PONIKVE VODA d.o.o.

PONIKVE VODA d.o.o. je u obvezi o visini obračunate te prikupljene naknade za razvoj jednom mjesečno pisanim putem izvijestiti Općinu Punat.

Općina Punat i PONIKVE VODA d.o.o. će jednom godišnje sklapati ugovor u kojem će se utvrditi vodne građevine za izgradnju kojih će se utrošiti sredstva prikupljena od naknade za razvoj.

PONIKVE VODA d.o.o. je zabranjeno raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/2010).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-02-01-13-10

Punat, 20. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr