SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA PUNAT

84.

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12 i 25/13) članak 4. mijenja se i glasi:

»PONIKVE VODA d.o.o. obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

-opskrba pitkom vodom,

-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. obavlja sljedeću komunalnu djelatnost:

-odlaganje komunalnog otpada.

Komunalno društvo ČRNIKA d.o.o. za komunalne djelatnosti obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

-održavanje čistoće,

-održavanje javnih površina,

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-tržnice na malo,

-održavanje groblja,

-naplata parkiranja,

-uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk«.

PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i Komunalno društvo ČRNIKA d.o.o. za komunalne djelatnosti obavljaju komunalne djelatnosti iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća Općine Punat donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje sklapa općinski načelnik Općine Punat.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-02-01-13-11

Punat, 20. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr