SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA PUNAT

83.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 35/09 i 13/ 13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 46/11 i 12/12).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-02-01-13-8

Punat, 20. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med. v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr