SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA PUNAT

80.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije«, br. 25/09, 35/09 i 13/ 13), Općinsko vijeće Općine Punat na svojoj 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine donosi

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području Općine Punat za
razdoblje od 2014. do 2016. godine

Članak 1.

Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2014. do 2016. godine. (u daljnjem tekstu: Plan)

Članak 2.

Općina Punat u razdoblju od 2014. do 2016. godine planira dati sljedeće koncesije:

1. KONCESIJA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-planirani broj koncesija: jedna koncesija,

-rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

-početak koncesije: 2016. godina,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 15.000,00 kn

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26(03, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 48/12 i 25/13).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije.«

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-02-01-13-15

Punat, 20. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr