SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA PUNAT

79.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/ 13-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/ 09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom
i srednjoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi,
građanskoj prevenciji i zdravstvu na području
Općine Punat u 2014. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

-društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

-sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti

-zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

-prevencijom ovisnosti i sprječavanja nasilja nad djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos s drugima, sa samim sobom pa tako i s okolinom

-povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

-djelomičnom provedbom preventivne i primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, socijalne skrbi, građanske prevencije i zdravstva utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2014. godinu kako slijedi:

-sufinanciranje rada dječjeg vrtića Sv. male
Terezije Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.000,00 Kn

-financiranje provedbe izbornih programa
osnovne škole PJ Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . 117.600,00 Kn

-financiranje troškova naknade voditelja
osnovne škole PJ Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.712,00 Kn

-sufinanciranje ekskurzija i izleta, turnira te
ostalih aktivnosti iz domene
osnovnoškolskog obrazovanja
. . . . . . . . . . . . 20.688,00 Kn

-sufinanciranje rada Osnovne glazbene
škole Mirković
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 Kn

-sufinanciranje tekućih programa SŠ
Hrvatski kralj Zvonimir Krk
. . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 Kn

-sufinanciranje kapitalnih programa SŠ
Hrvatski kralj Zvonimir Krk
. . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-nagrađivanje učenika i mentora
osnovnoškolskog i srednjoškolskog
obrazovanja za postignute izvanredne uspjehe
na natjecanjima
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-sufinanciranje prijevoza učenika i
studenata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00 Kn

-sufinanciranje Programa Savjeta mladih. . . . 5.000,00 Kn

-nagrade učenicima i studentima. . . . . . . . . 280.000,00 Kn

-potpore za nabavu opreme
novorođenčadi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 Kn

-darovi djeci za Novu godinu. . . . . . . . . . . . . 25.000,00 Kn

-pružanje socijalne skrbi sukladno Odluci
o socijalnoj skrbi i odlukama Socijalnog
vijeća
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.300,00 Kn

-osiguranje besplatnih ultrazvučnih
pregleda za stanovnike Općine Punat
. . . . 19.200,00 Kn

-sufinanciranje rada turističke ambulante. . . 99.000,00 Kn

-sufinanciranje hitne medicinske pomoći . . . 11.649,00 Kn

-sufinanciranje radionica-Nastavni zavod
za javno zdravstvo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

Ukupno: 1.221.149,00 Kn

Članak 3.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog načelnika.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-02-01-13-5

Punat, 20. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr