SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

66.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju i znanosti
za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2014. godinu (u nastavku: Program) utvrđuju se javne potrebe čiji je cilj djeci i mladeži Kostrene stvoriti uvjete za stjecanje kvalitetnog obrazovanja te razvoj njihovih sposobnosti i potencijala u što većem broju.

Članak 2.

Ovaj Program sastoji se od tri programske cjeline za koje su sredstva osigurana u Proračunu Općine Kostrena za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 1.095.100,00 kuna, od čega 690.000,00 kuna za programe osnovnog školstva, 167.000,00 kuna za srednjoškolsko obrazovanje i 238.100,00 kuna za visokoškolsko obrazovanje.

Programske cjeline su:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godine, odluka Općinske načelnice i ugovora.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-51

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

Program javnih potreba u obrazovanju   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr