SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

61.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2014. godinu, za:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblja,

4. javnu rasvjetu

Programom iz stavka 1. ovog članka određuje se popis građevina s procjenom troškova za gradnju, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je slijedeći:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-46

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

Program izgradnje objekata i uređaja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr