SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

53.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (SN PGŽ broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (Službene novine Primorsko goranske županije broj 53/12 i 38/13), mijenja se članak 1. i glasi:

Članak 1.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je slijedeći:

- naknada za koncesije 500.000,00 kuna

- sredstva boravišne pristojbe 20.000,00 kuna

- komunalna naknada 12.117.878,00 kuna

Ukupno: 12.637.878,00 kuna

(slovima: dvanaest milijuna šesto trideset sedam osamsto sedamdeset osam kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Mijenja se članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu i glasi:

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2013. godinu, i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-54

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr