SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA DOBRINJ

70.

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 42/09), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 144/12 i 94/13- Zakona o održivom gospodarenju otpadom) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je, na 5. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih djelatnosti dezinsekcije, deratizacije
i zaštite bilja

1. Poslove obavljanja komunalnih djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj obavljati će DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalnih djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj za razdoblje od 3 (tri) godine, odnosno za 2014., 2015. i 2016. godinu, zaključno 31. prosinca 2016. godine.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj iznosi 35.050,00 kn (tridesetipettisućaipedestkuna), bez PDV-a, godišnje, odnosno za 3 (tri) godine 105.150,00 kn (stopettisućaistopedestkuna), bez PDV-a.

4. Cijene za pružene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.

5. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu sa pozitivnim propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Prema odredbama članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj.

Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda DEZINSEKCIJA d.o.o. te da je ista pravodobna i potpuna.

Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu DEZINSEKCIJA d.o.o..

Slijedom navedenog odlučeno je na način prikazan u Izreci ove odluke.

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 021-05/13-29/5

Ur. broj: 2142-04-01-13-6

Dobrinj, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr