SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA DOBRINJ

69.

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 42/09), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 144/12 i 94/13- Zakona o održivom gospodarenju otpadom) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je, na 5. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području
općine Dobrinj

1. Poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj obavljati će ANĐELKO GRŽETIĆ, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ Šilo, Stara cesta 8.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj za razdoblje od 1 (jedne) godine, odnosno za 2014. godinu, do zaključno 31. prosinca 2014. godine.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj iznosi 113.105,00 kn (stotrinaesttisućaistopetkuna), bez PDV-a, godišnje.

4. Cijene za pružene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.

5. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu sa pozitivnim propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Prema odredbama članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj.

Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda Anđelka Gržetić, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ Šilo te da je ista pravodobna i potpuna.

Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu Anđelka Gržetić.

Slijedom navedenog odlučeno je na način prikazan u Izreci ove odluke.

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 021-05/13-29/5

Ur. broj: 2142-04-01-13-7

Dobrinj, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr