SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

77.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 25/09., 6/13., 15/13. i 33/13.), a u svezi članka 26. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo i članka 6. 2. Izmjena i dopuna statuta Dječjeg vrtića Viškovo Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju Odluke o visini naknade članovima
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo

Članak 1.

Ukida se Odluka o visini naknade članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/99, 11/02).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-38

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr