SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

73.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 6/ 13, 15/13, 33/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva,
školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih
akcijskih grupa općine Viškovo za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa općine Viškovo za 2014. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo koji se odnose na:

- Prevenciju i borbu protiv raznih oblika ovisnosti

- Poboljšanje uvjeta skrbi o djeci predškolske i školske dobi kroz razne aktivnosti

(radionice, predavanja, tečajevi i ostale aktivnosti)

- Programe osoba treće životne dobi

- Programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a, humanitarnih udruga

- Brigu o osobama s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama

- Programe zdravstvene, savjetodavne i psihološke pomoći djeci, bolesnicima i njihovim obiteljima

- Programe povećavanja pristupačnost zdravstvene zaštite mještanima

- Programe njegovanja tradicijskih obrta i obrtništva

- Projekte lokalnih akcijskih grupa

Članak 2.

Program javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa općine Viškovo za 2014. godinu financirati će se u iznosu od 699.500,00 kuna

Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa općine Viškovo za 2014. godinu financirati će se pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz socijalne skrbi, zdravstva, školstva i koje se bave tradicijskim obrtima te udruge, klubovi, organizacije i fizičke osobe, udruženja te lokalne akcijske grupe.

Prvenstveno će se financirati subjekti koji na razne načine i raznim metodama utječu na prevenciju i borbu protiv raznih oblika ovisnosti među mladima ali i ostalih dobnih skupina stanovništva, koji svojim programima potiču na zdrav način života te koji okupljaju i brinu se o osobama sa invaliditetom, posebnim potrebama, bolesnicima i njihovim obiteljima te osobama treće životne dobi te programi kojima se poboljšava skrb o djeci od rođenja pa nadalje. Financijski će se pomagati i rad dežurnih zdravstvenih ordinacija u Cambierijevoj ulici Rijeci kako bi mještani koristili usluge i izvan radnog vremena obiteljskih liječnika. Financirati će se i programi koji na razne načine pridonose očuvanju tekovina Domovinskog rata i NOB-a te programi humanitarnih organizacija. U 2014. godini financirati će se i subjekti koji njeguju tradicijske obrte te obrtništvo na području naše Općine te projekti lokalnih akcijskih grupa.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo.

Članak 5.

Program javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2014. godini stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-31

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr