SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

72.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/ 13, 15/13, 33/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« 47/90, 27/93 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo
u 2014. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2014. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo, koji se odnose na:

- redovnu djelatnost Udruga u kulturi

- poticanje i unaprjeđenje kulturno-umjetničkog amaterizma

- manifestacije kojima se potiče afirmacija kulturnog identiteta Općine te

njegovanje čakavskog izričaja, običaja i folklora Halubja

- poticanje istraživanja, te promicanje vrijednosti kulturne, duhovne, prirodne i povijesne baštine Općine Viškovo kroz izdavačku djelatnost

- njegovanje kulture nacionalnih manjina

- programe u izložbenoj djelatnosti i likovnim umjetnostima,

- program u glazbenoj i glazbeno - scenskoj djelatnosti

- zaštitu i očuvanje kulturnih i vjerskih dobara

Članak 2.

Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2014. godini financirati će se u iznosu od 760.000,00 kuna.

Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti i potreba religije na području Općine Viškovo za 2014. godinu financirati će se pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture te ustanove, udruge, klubovi, organizacije, vjerske organizacije i fizičke osobe. Prvenstveno će se financirati oni subjekti koji u svom članstvu imaju veći broj djece i mladih ili su usmjereni prema mladima, koji imaju veći broj članova sa područja Općine Viškovo i na razne načine animiraju mještane Viškova. Financirati će se i programi kojima se promovira Općina Viškovo u zemlji i inozemstvu na planu glazbeno - scenske djelatnosti, izdavačke, likovno - umjetničke i folklorne djelatnosti kao i programi koji se odnose na očuvanje vjerskih dobara.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo.

Članak 5.

Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2014. godini stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-30

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr . sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr