SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

71.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/ 13., 15/13, 33/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području sporta Općine Viškovo
za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo koji se odnose na:

- redovitu djelatnost amaterskih klubova

- škole sportova za djecu i mladež

- sudjelovanje na natjecanjima i turnirima

- planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Općinu,

Članak 2.

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu financirat će se u iznosu od 1.190.000,00 kuna

Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba u sportu na području Općine Viškovo za 2014. godinu financirat će se pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja sporta, udruge, klubovi, organizacije, i fizičke osobe.

Prvenstveno će se financirati subjekti koji kroz rad škola sportova obuhvaćaju što veći broj djece i mladih čime se postiže omasovljenje i razvoj sporta u cjelini.

Obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja sportskih djelatnosti i u 2014. godini financirati će se programi redovne djelatnosti sportskih klubova kako bi sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem i kvalitetnim pedagoškim radom bio obuhvaćen što veći broj mladih ljudi.

Financiranjem organizacije službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja i turnira te financiranjem sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima na najbolji način promovirati će se sportski duh mještana Viškova.

U sklopu kapitalnih projekata u području sporta planira se i projektna dokumentacija za sportsku dvoranu zone Halubjan, legalizacija BK Marčelji i Marinići te svlačionica NK Halubjan kao i projektna dokumentacija za igralište Brnasi (tenisko i košarkaško).

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo.

Članak 5.

Program javnih potreba u području sporta za 2014. godinu stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-29

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr . sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr