SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VINODOLSKA

82.

Na temelju članka 11 i 12. Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave (»Narodne novine« broj: 94/98 i 68/04) i članka 9. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, -vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/09, 15/13 i 30/13 -pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 3. sjednici održanoj 27. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O GRBU I ZASTAVI VINODOLSKE OPĆINE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom, uređuje se: OPIS GRBA, ZASTAVE i svečane zastave Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Vinodolska općina ili Općina).

Članak 2.

Grbom zastavom i svečanom zastavom Vinodolske općine predstavlja se Općina i izražava pripadnost Općini Vinodolska općina.

OPIS GRBA VINODOLSKE OPĆINE

Članak 3.

Grb Vinodolske općine ima oblik trokutastog -srcolikog, razdijeljenog štita. U glavi štita zlatno-žute boje koji zauzima 1/4 širine (visine) štita nalazi se ruka s kistom, dok se ispod nje nalazi brdo crveno polje štita, a sredini štita u bordo crvenom polju-gore nalazi se zlatno-žuta Frankopanska zvijezda ispod koje su stilizirana isprepletena dva zlatno žuta grozda koji vise, na zelenoj grančici i listovima vinove loze.

Jedan primjerak posebnog dokumenta na kojem je prikazan grb čuva se u Hrvatskom državnom arhivu.

OPIS ZASTAVE VINODOLSKE OPĆINE

Članak 4.

Zastava Općine je bordo crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama.

U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Vinodolske općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. Visina grba na zastavi je 2/3 širine (visine) zastave.

Zastava Općine čuva se u uredu Načelnika Općine Vinodolska općina.

OPIS SVEČANE ZASTAVE - GONFALON VINODOLSKE OPĆINE

Članak 5.

Svečana zastava Vinodolske općine je vertikalno postavljen gonfalon bordo crvene boje koji pri dnu završava trokutasto sa zlatnim resama.

U sredini gonfalona nalazi se zlatno obrubljen grb Vinodolske općine. Iznad grba zlatnim slovima u dva luka upisan je natpis »Vinodolska općina«, a ispod grba nalaze se simetrično raspoređene dvije grančice vinove loze, s listovima i grozdovima zlatno-žute boje.

Cijela zastava obrubljena je zlatnom vrpcom i ukrašena zlatnim čašicama pri vrhu i resicama u trokutastom dijelu zastave.

Članak 6.

Svečana zastava ima pribor za nošenje, ukrasno koplje i postolje.

Svečana zastava uporabljuje se u svečanim prigodama. Unikatna svečana zastava (gonfalon) izrađuje se od atlasa ili svile u tehnici veza.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Općinski načelnik.

Članak 8.

Likovni prikaz grba, zastave i svečane zastave, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se tek po pravomoćnosti Rješenja Ministarstva uprave, kojim se daje odobrenje Vinodolskoj općini da ima svoj grb odnosno zastavu.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2107-03/13-01-11-30

Bribir, 27. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr