SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VINODOLSKA

78.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 74, 75 i 76 Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 4.(sjednici) sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

ŠPORT 414.450,00 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
ZA 2014. GODINU

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih športskih udruga i klubova s područja Vinodolske općine, te osigurati djeci i mladima s područja Vinodolske općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje športskih rezultata kao i promicanje športa kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa javnih potreba u športu je omogućiti što većem broju djece i odraslih osoba bavljenje športskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u športu provodi se kroz aktivnosti u športskim klubovima i udrugama:

1.Nogometni klub NK Turbina Tribalj

2.Boćarski klubovi BK Bribir

BK Grižane

BK Tribalj

BK Drivenik

3.Rukometni klub RK Bribir

4.Šport. rib. društvo ŠRD Šaran Tribalj

5.ostale udruge klub Bura 4x4, klub za cestovno i brdsko trčanje, pčelarsko društvo »KUŠ«, gorska služba, malonogometni klub Tribalj

6.lovačka društva

Osim poticanja amaterskog športa u športskim udrugama, Program javnih potreba u športu uključuje i održavanje i drugih športskih manifestacija, prema kriterijima koje utvrđuje Općinsko vijeće Vinodolske općine. Športske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciju navedenog Programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi športskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2014. GODINU

Zadržati postojeću razinu športske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u športske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja svih aktivnosti koji su sastavni dio Programa javnih potreba u športu Vinodolske općine za 2014. godinu, osigurava se 414.450,00 kn i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je Načelnik.

Članak 10.

Sredstva iz članka 8. ovog Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju športskih priredbi i natjecanja te rekreativnih programa.

Članak 11.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 8. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Vinodolska općina.

Članak 12.

Korisnici sredstava za šport obvezni su do 01.ožujka 2014. godine Načelniku Općine Vinodolska općina preko Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti izvješće o izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2107-03/13-01-12-45

Bribir, 12.prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 

 

Program javnih potreba u sportu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr