SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VINODOLSKA

76.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07 ) i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« br.47/90 i 27/ 93) te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine« PGŽ broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na svojoj 4. (četvrtoj) sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. g. donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U OBLASTI KULTURE
U VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2014. GODINU

Članak 1.

KULTURA 824.700.00 kn

Programska djelatnost kulture 824.700.00 kn

JU Knjižnica i čitaonica Bribir 332.660,43 kn

Ukupno 1.157.360,43 kn

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Vinodolske općine.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana Vinodolske općine.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

-Tekuće investicijsko održavanje spomenika kulture

-Kapitalno ulaganje u spomenike kulture

-Manifestacije u oblasti kulture

-Djelatnosti udruga u kulturi

-Djelatnosti drugih udruga

- Projekt kulturne baštine

-Djelatnost Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području Vinodolske općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga, društava i ustanove.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 1.157.360,43 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske općine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su Načelnik i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjena sredstava u oblasti kulture određuje se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Načelnik.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2107-03/13-01-12-46

Bribir, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 

Program javnih potreba u oblasti kulture  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr