SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VINODOLSKA

73.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 87/08), članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na svojoj 4. (četvrtoj) sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

PRORAČUN VINODOLSKE OPĆINE
za 2014. godinu s projekcijom za 2015. - 2016. godinu

Članak 1.

Proračun Vinodolske općine za 2014. u iznosu od 18.916.789,71 kn s projekcijom za 2015. - 2016. g. sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi proračuna sa projekcijom 2015. - 2016. g. po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

Članak 3.

Posebni dio proračuna sa projekcijom za 2015-2016. godinu sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 4.

Ovaj proračun s projekcijom objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 1. 1. 2014. g.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2107-03/13-01-12-41

Bribir, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Proračun Općine Vinodolske   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr