SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA BAŠKA

80.

Temeljem članaka 29. i 39. stavak 1. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), te članka 25. stavci 2. i 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru Povjerenstva za izgradnju
doma za stare i nemoćne osobe

Članak 1.

Uz radna tijela Općinskog vijeća Općine Baška osnovana Statutom Općine Baška, osniva se i novo radno tijelo Općinskog vijeća Općine Baška - Povjerenstvo za izgradnju doma za stare i nemoćne osobe (Senior-park).

Članak 2.

Povjerenstvo za izgradnju doma za stare i nemoćne osobe aktivno sudjeluje u svim fazama projekta izgradnje doma za stare i nemoćne osobe, od moguće potrebnog otkupa zemljišta, izrade projektne dokumentacije, ishođenja dokumentacije temeljem koje se dozvoljava gradnja, izgradnje, do ishođenja potrebnih dozvola za stavljanje objekta u funkciju, ali i svih drugih, eventualno nenavedenih, aktivnosti, koje će se provoditi u svrhu realizacije projekta.

Povjerenstvo ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana, od kojih se predsjednik bira iz redova članova Općinskog vijeća.

Članak 3.

U Povjerenstvo za izgradnju doma za stare i nemoćne osobe biraju se:

1. Mr. sc. Toni Juranić,

2. Emil Polonijo,

3. Ante Marković,

4. Mladen Juranić,

5. Ivana Lončarić Trinajstić.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/13-01/14

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-6

Baška, 9. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr