SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
GRAD KRALJEVICA

73.

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/ 13, 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine donosi

IZMJENE
Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika
Gradskog vijeća

Članak 1.

Članak 2. Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Gradskog vijeća (»Službene novine« broj 15/03, 4/07 i 21/12) mijenja se i glasi:

»Vijećnicima Gradskog vijeća pripadaju naknade po prisustvovanju na sjednicama Gradskog vijeća u sljedećim neto iznosima:

- predsjedniku Gradskog vijeća 1.395,00 kn

- dopredsjedniku Gradskog vijeća 567,00 kn

- članu Gradskog vijeća 468,00 kn.«

Članak 2.

Ove Izmjene stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/03-01/2

Ur. broj: 2170/08-01-13-5

Kraljevica, 16. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr