SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
GRAD KRALJEVICA

72.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/ 13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Kraljevice za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2014. godinu, a koja su osigurana u Proračunu Grada Kraljevice za 2014. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i članovima izabranim s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.500,00 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnji iznos od 1.650,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Kraljevice za 2014. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u godišnjem iznosu kako slijedi:

-Hrvatskoj demokratskoj zajednici -
HDZ 6.150,00 kuna

-Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim
demokratima - HNS 6.300,00 kuna

-Hrvatska stranka prava - HSP 1.500,00 kuna

-Primorsko goranskom savezu - PGS 1.500,00 kuna

-Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske -
SDP 3.150,00 kuna

-Član izabran s liste grupe birača -
Đani Tomičić 1.500,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje upravni odjel Grada tromjesečno na žiroračun političke stranke i člana izabranog s liste grupe birača.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o financiranju političkih stranaka I nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/10).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/13-01/10

Ur. broj: 2170/08-01-13-2

Kraljevica, 16. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr